Календари за класната стая

В началото на всяка нова година най-голямата атракция несъмнено са новите календари – било то работни, джобни, тип график или някакъв друг вид. Изработването на рекламен календар е въпрос на  престиж за някои фирми, затова няма липса на този продукт на пазара. Все пак в класната стая не можем да сложим какъв и да е календар. Пък и по-друго си е, ако учениците са дали своя принос в изработването му. В тази публикация ще предложа два шаблона на календари, които учениците могат да изработят сами. Създаването им може да се превърне в една атрактивна познавателна дейност за тях, в края на която те наистина да се чувстват удовлетворени и горди от труда си. Има още