Онлайн autocue

5753914434f967f3bf40731335263035CuePrompter е безплатна autocue услуга. Браузърът работи като аутокю без да не необходимо допълнително инсталиране на софтуер. 

.аутокюБезплатно онлайн аутокю. 

Как да го използвате?  Поставете текст в бялото поле.  Настройте екрана и щрифта, като маркирате желаното в категориите под полето за текст. След това щракнете върху бутона „Започване на суфлиране“ и сте готови!

Инструментът  е подходящ за разнообразяване на часовете по четене и формиране на четивна техника, както и в езиковото обучение  и музиката. Скоростта може да се регулира.

Благодаря Ви, че бяхте с мен!

Буква Щ щ. Една буква – два звука

5753914434f967f3bf40731335263035В края на миналата седмица, първокласниците се запознаха с буква Щ щ. Днес упражненията продължихме с работа върху вече познатите им от предишни уроци табла, които правя на j2e.com.

Ето таблото за звук и буква Щщ.

Щщ

Към уроците тази седмица съм подготвила и няколко допълнителни упражнения. Те са свързани с развитие на четивната техника и осмисляне съдържанието на прочетения текст. Има още

Писане и четене със звук и буква Чч

5753914434f967f3bf40731335263035В тази публикация качвам един комбиниран работен лист, в който съм сложила задачи по четене, писане и математика. Ще го дам като домашна работа, но би могъл да се използва и в час, като допълнителна работа за по-бързо справящите се със задължителните задачи ученици.

Има още