MultCloud управление от едно място на всички облачни дискове

В днешно време, все по-голям брой хора предпочитат да съхраняват своите документи в облачни дискове като Dropbox, Google диск или Onedrive. Съхранението в „облака“ е практично,  не  само защото „не натоварва“ дисковите устройствата на компютъра, но и гарантира запазване на … Има още

Lucidpress – мултимедийни документи в облака

Editing: Нещо интересноLucidpress е облачна услуга, която ви позволява да създавате мултимедийни документи в сътрудничество.

Lucidpress има някои прилики с Google Документи – коментиране, споделяне. Това, което прави Lucidpress различен от Google е изборът от множество шаблони, персонализирани в категории. Всъщност в Lucidpress може да влезете чрез профила си в Google и да го свържете със своите Google Документи.  Заснемане4

Интерфейсът е много облекчен и инструментът спокойно може да се ползва и от ученици при проектна работа.

Ето кратко описание на функциите: Има още