Спринт-диктовка

Диктовките носят негативни тревоги на учениците. Дори и тези, които пишат сравнително грамотно не ги обичат, защото винаги има вероятност да се „издъниш“. Може ли, все пак, диктовката да бъде приятна дейност? Предполагам, че ако оставя това на въображението на … Има още

Зрителна диктовка

В началото на учебната година, учениците са много разсеяни и неконцентрирани, допускат елементарни грешки и затова реших да привлека вниманието им с диктовки като тази: Има още